Home | Kontakt | Certyfikaty
logo Aquarius
Aquarius w liczbach
O firmie
Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej „AQUARIUS” Sp.j. istnieje na rynku od 1984 roku. Szerokie spektrum działalności pozwala nam na realizacjęusług zarówno na zamówienie klientów instytucjonalnych, odbiorców indywidualnych oraz międzynarodowych koncernów.

Zakres działalności firmy obejmuje kompleksowe realizacje nawierzchni ulic i placów wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą towarzyszącą, budowy oczyszczalni ścieków, sieci sanitarnych i wodociągowych, organizacje terenów zielonych. W 2008 wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania jakościowego i środowiskowego zgodny z normami ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.

W 2010 roku firma AQUARIUS Sj otrzymała dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, w ramach osi priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa na realizację projektu „Zwiększenie konkurencyjności PIL AQUARIUS B.Ćwik, J.Ćwik poprzez inwestycje w innowacyjny sprzęt oraz budowę bazy firmy".