Park of Poland Mszczonów

„Budowa parku wodnego „Water World of Poland” składającego się z budynków mieszczących kompleks basenowo rekreacyjny z częścią techniczną i biurową, basenów zewnętrznych oraz infrastruktury zewnętrznej…

Czytaj więcej

ul. Wąska Białystok

Przebudowa ulicy Wąskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagienki do skrzyżowania z ul. Poleską.  Zakres robót budowlanych obejmuje budowę: jezdni z betonu asfaltowego, chodników,…

Czytaj więcej

ul. Liniowa Białystok

Budowa ulicy Liniowej na odcinku od granicy miasta do ul. Zabłudowskiej w zakresie: jezdni z betonu asfaltowego, chodników, zjazdów, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów wraz z rozbiórką…

Czytaj więcej

ul. Strażacka w Warszawie

Rozbudowa skrzyżowania ulic Strażacka – Chełmżyńska w Warszawie Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. zrealizowało wyżej wymienioną inwestycję w zakresie przebudowy i…

Czytaj więcej

Miejscowość Czartajew

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Czartajew. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. zrealizowało wyżej wymienioną inwestycję w zakresie…

Czytaj więcej

Miejscowość Zakanale

Budowa drogi gminnej nr 100021L w miejscowości Zakanale na odcinku od km 0+010 do km 0+605 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS …

Czytaj więcej

ul. Zwierzyniecka Białystok

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Świętego Pio w Białymstoku objęta jest dofinansowaniem z Unii Europejskiej w…

Czytaj więcej

ul. Ciołkowskiego Białystok

Budowa ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku na odcinku od ulicy Mickiewicza do granic miasta wraz z infrastrukturą techniczną – budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji…

Czytaj więcej

Szpital Wojewódzki Białystok

Rozbudowa i modernizacja byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku – kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa.

Czytaj więcej

Dzielnica Rembertów Warszawa

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Osiedla Stary Rembertów oraz Osiedla Karolówka, w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o.…

Czytaj więcej

Trasa Tykocin – Jeżewo Stare

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Tykocin – Jeżewo Stare. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp.…

Czytaj więcej

ul. Żytnia Siedlce

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żytniej w Siedlcach. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. zrealizowało wyżej wymienioną inwestycję na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów…

Czytaj więcej