Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej „AQUARIUS” Sp. z o.o. Sp.k.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Sp. z o.o. Sp. k. istnieje na rynku od 1984 roku. Szerokie spektrum działalności pozwala nam na realizację usług zarówno na zamówienie klientów instytucjonalnych, odbiorców indywidualnych oraz międzynarodowych koncernów.

Zakres działalności firmy obejmuje kompleksowe realizacje nawierzchni ulic i placów wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą towarzyszącą, budowy oczyszczalni ścieków, sieci sanitarnych i wodociągowych oraz organizacje terenów zielonych.

Działalność na niwie Inżynierii Lądowej wiąże się nierozerwalnie z wykonywaniem dużych zakresów robót ziemnych. Nowoczesna baza sprzętowa predysponuje nas do szybkiego i sprawnego wykonywanie dużych zakresów prac ziemnych z zastosowaniem nowoczesnych geokompozytów i innych geotechnologii. Długi okres działalności pozwolił nam na nawiązanie kontaktów i kooperacji z kopalniami i producentami kruszyw na terenie całego kraju.

Posiadane przez firmę doświadczenie wraz z potencjałem kadrowo-sprzętowym oraz wieloletnia dobra współpraca z firmami specjalizującymi się w branżach drogowych i instalacyjnych pozwala nam realizować roboty w pełnym zakresie typowych konstrukcji i technologii.

Jesteśmy przygotowani do wykonania robót sanitarnych we wszystkich dostępnych na rynku technologiach, w zakresie:

  • kanalizacji deszczowych
  • kanalizacji sanitarnych
  • sieci wodociągowych

Podchodzimy całościowo do zadań związanych z pracami drogowymi prowadzonymi w przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej. Nasza oferta obejmuje organizacje terenów zielonych, parków, skwerów, zieleńców i placów wraz z oświetleniem i elementami małej architektury.

Nasze doświadczenie jest udokumentowane pozytywnymi referencjami i dowodzi zdolności do realizacji kompletnych inwestycji drogowych włącznie z pełnym uzbrojeniem i infrastrukturą towarzyszącą.