WZNOWIENIE PRAC NA ULICY WĄSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

Dnia 29 listopada 2017 roku Urząd Miejski w Białymstoku przesłał do nas pismo, iż dnia 28 listopada 2017r. Prezydent Miasta Białegostoku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wąskiej. W związku z otwarciem frontu robót Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS niezwłocznie przystąpi do prac w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Wąskiej,…

BUDOWA ULICY LINIOWEJ NA ODCINKU OD GRANICY MIASTA DO UL. ZABŁUDOWSKIEJ W ZAKRESIE: JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO, CHODNIKÓW, ZJAZDÓW, CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO, ZJAZDÓW WRAZ Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Miło nam poinformować, iż 27 listopada 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Słonimskiej 1 w Białymstoku, została podpisana umowa pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK w imieniu którego działał Pan Adam Poliński Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, a konsorcjum firm gdzie liderem jest Przedsiębiorstwem Inżynierii Lądowej AQUARIUS Sp. z o.o. Sp. k., a partnerem konsorcjum jest BK –…

WSTRZYMANIE PRAC NA ULICY WĄSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

Dnia 16 października 2017 roku Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku przesłał do nas pismo wstrzymujące do odwołania, wszelkie roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Wąskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagienki do skrzyżowania z ul. Poleską”. Wstrzymanie robót budowlanych przez Zarząd Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku spowodowane jest…

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY ZWIERZYNIECKIEJ W BIAŁYMSTOKU

Miło nam poinformować, iż 20 września 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Słonimskiej 1 w Białymstoku, została podpisana umowa pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK w imieniu którego działał Pan Adam Poliński Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, a Przedsiębiorstwem Inżynierii Lądowej AQUARIUS Sp. z o.o. Sp. k. W ramach inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej na odcinku…

PRZEBUDOWA ULICY WĄSKIEJ W BIAŁYMSTOKU

Miło nam poinformować, iż 5 września 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Słonimskiej 1 w Białymstoku, została podpisana umowa pomiędzy MIASTEM BIAŁYSTOK w imieniu którego działał Pan Adam Poliński Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, a Przedsiębiorstwem Inżynierii Lądowej AQUARIUS Sp. z o.o. Sp. k. W ramach inwestycji „Przebudowa ulicy Wąskiej, na odcinku od skrzyżowania z…

ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Narodowych Sił Zbrojnych. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. zrealizowało wyżej wymienioną inwestycję na zlecenie Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. w Białymstoku. Zakres prac budowlanych obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku.

ul. Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim z przejściem pod torami linii kolejowej NR 13 Kruszę – Pilawa Szlak Pilawa -Mińsk Mazowiecki. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. zrealizowało wyżej wymienioną inwestycję na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Zakres prac budowlanych…