Roboty sanitarne przy budowie hali magazynowej Panattoni – Radzymin

Inwestycji pod nazwą „Budowa hala magazynowej C Panattoni w miejscowości Radzymin”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej ok 1600mb, wraz z: zbiornikiem rurowym; pompowniami wód deszczowych; sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z zbiornikami na nieczystości, ok 450mb ; sieci…

Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny – DK nr 2

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny – DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770” w zakresie branży wod-kan realizowana dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną…

Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie

Inwestycji pod nazwą „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: nawierzchni jezdni z kostki brukowej; nawierzchni chodników i zjazdów; kanalizacji deszczowej; kanalizacji sanitarnej; sieci wodociągowej; oświetlenia ulicznego; przebudowy siei energetycznej SN.…

Roboty sanitarne przy budowie linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew – Białystok

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA ODCINKU CZYŻEW – BIAŁYSTOK OD KM 107,260 DO KM 178,500 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII E75 NA ODCINKU CZYŻEW – BIAŁYSTOK” Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok 13,5 km; sieci…