Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków w rejonie ulicy Podlaskiej w Sobolewie

Inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków w rejonie ulicy Podlaskiej w Sobolewie ”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków Umowa z Gminą Supraśl na wykonanie ww inwestycji została…

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach: Zacisznej i Podlaskiej w Sobolewie, gm. Supraśl

Inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach: Zacisznej i Podlaskiej w Sobolewie, gm. Supraśl ”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej sieci wodociągowej. Umowa z Gminą Supraśl na wykonanie ww inwestycji została…

Roboty sanitarne przy budowie hali magazynowej Panattoni Park Choroszcz

Inwestycji pod nazwą „Hala magazynowa Panattoni Park Choroszcz dla najemcy INPOST – Choroszcz k. Białegostoku”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z: zbiornikiem rurowym; zbiornikiem prefabrykowanym podziemnym; pompownią wód deszczowych; sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z:…

Roboty sanitarne w miejscowości Tłuszcz

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlu Klonowa – Norwida w Tłuszczu – ETAP III część 2 w ramach projektu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”   Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie…

SUNTAGO VILLAGE – wioska Park of Poland Mszczonów

„SUNTAGO VILLAGE – wioska Suntago”    Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: kanalizacji deszczowej; kanalizacji sanitarnej; sieci wodociągowej; sieci gazowej. Co jest realizowane w miejscowości Mszczonów? W sąsiedztwie budowanego parku wodnego powstaje wioska domków, gdzie będą mogli zakwaterować się goście. PIL AQUARIUS w ramach powierzonego…

Park of Poland Mszczonów

„Budowa parku wodnego „Water World of Poland” składającego się z budynków mieszczących kompleks basenowo rekreacyjny z częścią techniczną i biurową, basenów zewnętrznych oraz infrastruktury zewnętrznej włącznie z drogami dojazdowymi i parkingami w miejscowości Wręcza, gmina Mszczonów.”    Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: kanalizacji deszczowej…

droga wojewódzka Nr 677, odcinek Śniadowo – Łomża

„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 wraz z drogowymi obiektami   inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Śniadowo – Łomża z obejściem m. Konarzyce wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego kategorii „B” w m. Konarzyce (dz. nr 901/1) w km 11,217 linii kolejowej nr 49 Śniadowo – Łomża.”    Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z…

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zawady w Białymstoku

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków na osiedlu Zawady w rejonie ulicy Lodowej, Zawady, Chmielowej w Białymstoku „. – kompleksowa realizacja. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w ramach umowy jako Generalny Wykonawca dla Inwestora którym są Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. w…

Wykonanie węzła technologicznego płukania piasku dowożonego z czyszczenia sieci kanalizacyjnej w Warszawie

„Wykonanie węzła technologicznego instalacji płukania piasku dowożonego z czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją wiat zlokalizowanych przy ul. Stanisława Mikkego 4 w Warszawie”. – kompleksowa realizacja. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w ramach umowy jako Generalny Wykonawca dla inwestora którym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M.…

ul. Wąska Białystok

Przebudowa ulicy Wąskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagienki do skrzyżowania z ul. Poleską.  Zakres robót budowlanych obejmuje budowę: jezdni z betonu asfaltowego, chodników, opaski, zjazdów, zatok postojowych oraz rozbiórkę i budowę infrastruktury technicznej. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w ramach umowy z Miastem Białystok. Zakres…