Roboty sanitarne przy budowie hali magazynowej Panattoni – Radzymin

Inwestycji pod nazwą „Budowa hala magazynowej C Panattoni w miejscowości Radzymin”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej ok 1600mb, wraz z: zbiornikiem rurowym; pompowniami wód deszczowych; sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z zbiornikami na nieczystości, ok 450mb ; sieci…

Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny – DK nr 2

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny – DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770” w zakresie branży wod-kan realizowana dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną…

Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie

Inwestycji pod nazwą „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: nawierzchni jezdni z kostki brukowej; nawierzchni chodników i zjazdów; kanalizacji deszczowej; kanalizacji sanitarnej; sieci wodociągowej; oświetlenia ulicznego; przebudowy siei energetycznej SN.…

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków w rejonie ulicy Podlaskiej w Sobolewie

Inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków w rejonie ulicy Podlaskiej w Sobolewie ”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków Umowa z Gminą Supraśl na wykonanie ww inwestycji została…

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach: Zacisznej i Podlaskiej w Sobolewie, gm. Supraśl

Inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach: Zacisznej i Podlaskiej w Sobolewie, gm. Supraśl ”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej sieci wodociągowej. Umowa z Gminą Supraśl na wykonanie ww inwestycji została…

Roboty sanitarne przy budowie hali magazynowej Panattoni Park Choroszcz

Inwestycji pod nazwą „Hala magazynowa Panattoni Park Choroszcz dla najemcy INPOST – Choroszcz k. Białegostoku”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z: zbiornikiem rurowym; zbiornikiem prefabrykowanym podziemnym; pompownią wód deszczowych; sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z:…

Roboty sanitarne przy budowie linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew – Białystok

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA ODCINKU CZYŻEW – BIAŁYSTOK OD KM 107,260 DO KM 178,500 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII E75 NA ODCINKU CZYŻEW – BIAŁYSTOK” Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok 13,5 km; sieci…

AQUARIUS w Tłuszczu

Mamy przyjemność poinformować, iż PIL AQUARIUS jest także Wykonawcą inwestycji, która powstaje w miejscowości Tłuszcz. Zgodnie z umową podpisaną 14 listopada 2019 roku z Gminą Tłuszcz, Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS wykona „Budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlu Klonowa – Norwida”, jest to część 2 ETAPU III w ramach projektu Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego…

Roboty sanitarne w miejscowości Tłuszcz

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlu Klonowa – Norwida w Tłuszczu – ETAP III część 2 w ramach projektu „Przeciwdziałanie degradacji środowiska, ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego i wód podziemnych Subniecki Warszawskiej poprzez rozbudowę systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Tłuszcz”   Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie…

SUNTAGO VILLAGE

Kilka miesięcy temu mieliśmy przyjemność informować Państwa, iż jesteśmy Wykonawcą całej zewnętrznej sanitarnej infrastruktury technicznej w ramach budowy największego parku wodnego w Europie – Park of Poland. Teraz mamy przyjemność poinformować, iż PIL AQUARIUS jest także Wykonawcą inwestycji, która powstaje w sąsiedztwie Park of Poland. A w sąsiedztwie budowana jest kolejna nietuzinkowa inwestycja. Powstaje wioska modułowych…