Home | Kontakt | Certyfikaty
logo Aquarius
Aquarius w liczbach
Roboty ziemne
Działalność na niwie Inżynierii Lądowej wiąże się nierozerwalnie z wykonywaniem dużych zakresów robót ziemnych. Nowoczesna baza sprzętowa predysponuje nas do szybkiego i sprawnego wykonywanie dużych zakresów prac ziemnych z zastosowaniem nowoczesnych geokompozytów i innych geotechnologii. Długi okres działalności pozwolił nam na nawiązanie kontaktów i kooperacji z kopalniami i producentami kruszyw na terenie całego kraju.