Home | Kontakt | Certyfikaty
logo Aquarius
Aquarius w liczbach

wróć do listy aktualności

USŁUGI

2012-12-04

Zakres działalności firmy obejmuje kompleksowe realizacje (budowy):
- sieci kanalizacji sanitarnych,
- sieci kanalizacji deszczowych,
- sieci wodociągowych,
- nawierzchni ulic i placów wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą towarzyszącą,
- oczyszczalni ścieków, przepompowni, tłoczni,
- organizacje terenów zielonych,
- roboty ziemne

W wyniku realizacji projektu "Zwiększenie konkurencyjności PIL B. Ćwik, Spółka Komandytowa poprzez inwestycje w innowacyjny sprzęt oraz budowę bazy firmy", firma ma w ofercie dwie nowe usługi:
- prowadzenie budów na mostach i obiektach zabytkowych
- realizacja budów na terenach trudno dostępnych.

W lipcu 2011 roku w ramach projektu "Zwiększenie konkurencyjności PIL B. Ćwik, Spółka Komandytowa poprzez inwestycje w innowacyjny sprzęt oraz budowę bazy firmy", PIL AQUARIUS zasilił dodatkowy sprzęt w postaci:
- Walca HAMM GRW 10
- Walca HAMM DV 65 VO
- UKŁADARKI VOGELE SUPER 1100-2