Home | Kontakt | Certyfikaty
logo Aquarius
Aquarius w liczbach

wróć do listy aktualności

Podsumowanie roku 2011 - zrealizowane budowy

2012-02-17

W 2011 roku Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej "AQUARIUS" zakończyło wiele rozpoczętych wcześniej inwestycji.
Niektóre inwestycje trwały kilka miesięcy, niektóre zaś prawie dwa lata. Możemy pochwalić się tym, że wszystkie budowy zostały zrealizowane w terminie.

Inwestycje rozpoczęte i zakończone w 2011 roku:
- „Budowę ulicy Halickiej i Dojlidy Górne w Białymstoku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”, (realizacja: 06.06.2011r. - 07.12.2011r.);
- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Siemiatycze – analizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: bez nazwy, 11 Listopada, Żeromskiego i Jabłonowskiej”, (realizacja: 01.08.2011r. - 24.02.2012r.);
- ”Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach nieruchomości w Siemiatyczach", (realizacja: 29.09.2011r. - 13.12.2011r.);
- „Rozbudowę ul. Myśliwskiej na odc. od ul. Wiewiórczej do ul. ks. St. Suchowolca wraz ze krzyżowaniem ulic: Dojlidy Fabryczne, ks. St. Suchowolca i Myśliwskiej w Białymstoku z budową i przebudową infrastruktury technicznej”, (realizacja: 15.09.2011r. - 30.11.2011r.);

Inwestycje zakończone w 2011 roku, a zaczęte w 2010r.:
- "Budowa wewnętrznej obwodnicy miasta Siedlce” ETAP I – odcinek od ulicy Sokołowskiej do ulicy Kazimierzowskiej w Siedlcach", (realizacja: 07.06.2010r. - 29.09.2011r.);
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Szepietowa: Henryka Sienkiewicza, Wincentego Witosa, Krótka, Lipowa, Prusa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Plac Słoneczny, Cicha, Sportowa oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szepietowo Janówka", (realizacja: 26.07.2010r. - 29.09.2011r.);
- "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Błonie, Pusta, Bpa Świerskiego", (realizacja: 29.07.2010r. - 31.05.2011r.)

Inwestycje zakończone w 2011 roku, a zaczęte w 2009r.:
- "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości: Laski Wielkie, Łoje, Makosieje, Laski Małe, Sypitki, Kucze, Stacze, Romoty, Czyńcze, Pisanica, Mazurowo, Kulesze" (realizacja 21.08.2009r. - 30.06.2011r.);
- Kontrakt nr 3 realizowany w ramach Projektu pt.: „Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków” (realizacja 07.09.2009r. - 20.05.2011r.);