Home | Kontakt | Certyfikaty
logo Aquarius
Aquarius w liczbach
Nasze prace
"Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Błonie, Pusta, Bpa Świerskiego", (realizacja: 29.07.2010r. - 31.05.2011r.)
„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Siemiatycze – analizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: bez nazwy, 11 Listopada, Żeromskiego i Jabłonowskiej”, (realizacja: 01.08.2011r. - 24.02.2012r.);
”Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w granicach nieruchomości w Siemiatyczach", (realizacja: 29.09.2011r. - 13.12.2011r.);
Skwer przy Kinie Jutrzenka w Supraślu
Kłądka dla pieszych
Budowa kładki dla pieszych przy ulicy Zwierzynieckiej w Białymstoku.
Budowa ulicy Zwierzynieckiej, na zdjęciu prawy pas jezdni;
Widok do ulicy 11 Listopada. Trwa budowa prawej jezdni. Budowa obrzeży zakończona w 20 %. Od przyszłego tygodnia ruszy I etap prac bitumicznych związanych z budową ścieżki rowerowej- do kładki dla pieszych.
Prace brukarskie.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w Siedlcach dla Firmy Polimex-Mostostal
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej w Siedlcach dla Firmy Polimex-Mostostal
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza w Białymstoku
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza w Białymstoku
Budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza w Białymstoku
Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza w Białymstoku
Budowa Polimex - Mostostal w Siedlcach
Montaż przepompowni ścieków w inwestycji Polimex-Mostostal w Siedlcach
Montaż przepompowni scieków w inwestycji Polimex-Mostostal w Siedlcach
Polimex-Mostostal w Siedlcach
ul. Legionowa w Białymstoku
Roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Legionowej w Białymstoku
Roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Legionowej w Białymstoku