Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie

Inwestycji pod nazwą „Budowa ciągu ulic: Łąkowej, Stefczyka, Działkowej, Kwiatowej i Kolejowej na os. M. Konopnickiej w Grajewie”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: nawierzchni jezdni z kostki brukowej; nawierzchni chodników i zjazdów; kanalizacji deszczowej; kanalizacji sanitarnej; sieci wodociągowej; oświetlenia ulicznego; przebudowy siei energetycznej SN.…

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków w rejonie ulicy Podlaskiej w Sobolewie

Inwestycji pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompownią ścieków w rejonie ulicy Podlaskiej w Sobolewie ”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków Umowa z Gminą Supraśl na wykonanie ww inwestycji została…

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach: Zacisznej i Podlaskiej w Sobolewie, gm. Supraśl

Inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ulicach: Zacisznej i Podlaskiej w Sobolewie, gm. Supraśl ”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej sieci wodociągowej. Umowa z Gminą Supraśl na wykonanie ww inwestycji została…

Roboty sanitarne przy budowie hali magazynowej Panattoni Park Choroszcz

Inwestycji pod nazwą „Hala magazynowa Panattoni Park Choroszcz dla najemcy INPOST – Choroszcz k. Białegostoku”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z: zbiornikiem rurowym; zbiornikiem prefabrykowanym podziemnym; pompownią wód deszczowych; sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z:…

Roboty sanitarne przy budowie linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew – Białystok

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA ODCINKU CZYŻEW – BIAŁYSTOK OD KM 107,260 DO KM 178,500 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII E75 NA ODCINKU CZYŻEW – BIAŁYSTOK” Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok 13,5 km; sieci…