Roboty sanitarne przy budowie hali magazynowej Panattoni – Radzymin

Inwestycji pod nazwą „Budowa hala magazynowej C Panattoni w miejscowości Radzymin”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej ok 1600mb, wraz z: zbiornikiem rurowym; pompowniami wód deszczowych; sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z zbiornikami na nieczystości, ok 450mb ; sieci…

Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny – DK nr 2

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr. powiatu – Okuniew – Halinów – Brzeziny – DK nr 2 od km 2+980 do km 6+770” w zakresie branży wod-kan realizowana dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną…