Roboty sanitarne przy budowie hali magazynowej Panattoni Park Choroszcz

Inwestycji pod nazwą „Hala magazynowa Panattoni Park Choroszcz dla najemcy INPOST – Choroszcz k. Białegostoku”. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z: zbiornikiem rurowym; zbiornikiem prefabrykowanym podziemnym; pompownią wód deszczowych; sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, wraz z:…

Roboty sanitarne przy budowie linii kolejowej E75 na odcinku Czyżew – Białystok

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA ODCINKU CZYŻEW – BIAŁYSTOK OD KM 107,260 DO KM 178,500 W RAMACH PROJEKTU „PRACE NA LINII E75 NA ODCINKU CZYŻEW – BIAŁYSTOK” Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w zakresie budowy: sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok 13,5 km; sieci…