ul. Wąska Białystok

Przebudowa ulicy Wąskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Jagienki do skrzyżowania z ul. Poleską.  Zakres robót budowlanych obejmuje budowę: jezdni z betonu asfaltowego, chodników, opaski, zjazdów, zatok postojowych oraz rozbiórkę i budowę infrastruktury technicznej. Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS  Sp. z o.o. Sp. k. realizuje wyżej wymienioną inwestycję w ramach umowy z Miastem Białystok. Zakres…

Ul. Wąska – STATUS ZREALIZOWANO

Przedsiębiorstwo Inżynierii Lądowej AQUARIUS Sp. z o.o. Sp. k. informuje, iż dnia 20 maja 2018 roku, został spisany protokół w sprawie odbioru końcowego inwestycji „Rozbudowa ulicy Wąskiej – drogi gminnej w Białymstoku w zakresie budowy: jezdni, chodników, opaski, zatok postojowych wraz z budową infrastruktury technicznej: sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z…